Công ty CP Dệt May Gia Định

Nhà tuyển dụng Công ty CP Dệt May Gia Định

Đã xác thực

Trụ sở
TPHCM
Giới thiệu
Quy mô
100 - 499
  tuyển dụng
Loại hình
Cổ phần
 đánh giá
Xếp hạng
công ty

  • Top 1435
    • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
    • Xếp hạng việc làm: 3 điểm

    Tổng điểm: 13 điểm

    Xem cách tính điểm
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Công ty CP Dệt May Gia Định

Giới thiệu

Tiền thân của Công ty Dệt may Gia Định là Xí nghiệp Dệt số Đến năm được thành lập Công ty Dệt may Gia Định theo Quyết định số /QĐUB ngày // của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày // Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số /QĐ –UBND về việc tổ chức lại Công ty Dệt may Gia Định hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con, gồm có công ty, trong đó Công ty Dệt may Gia Định là công ty mẹ % vốn nhà nước công ty con, công ty liên kết, liên doanh Đến ngày //, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

Ngày //, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có công văn số /UBND –CNN xác định loại hình Công ty Dệt may Gia Định tương đương với loại hình Tổng công ty

Ngày //, Công ty được chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số , cấp ngày // của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 05/5/2014, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được cổ phần hóa theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND TP.HCM).

Ngày //, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần Dệt may Gia Định theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số , đăng ký thay đổi lần thứ ngày // Đăng lý lần đầu ngày //

  Công ty CP Dệt May Gia Định đang tuyển dụng vị trí:

  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
Xem tất cả

Từ khóa

Kỹ năng

Quyền lợi được hưởng

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Ms Thảo
10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1
TPHCM
100 - 499
Cổ phần

đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)