<h1 style="display:none"></h1>
Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi

Nhà tuyển dụng Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2583
    • Xếp hạng việc làm: 20 điểm

    Tổng điểm: 20 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Thuận
Trụ sở
giới thiệu
100 - 499
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi

Giới thiệu

Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi là công ty "Trách nhiệm hữu hạn" có quy mô "100 - 499" tại khu vực "Bình Thuận"
Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi đang tuyển dụng 1 công việc như "Nhân viên kinh doanh bán hàng"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Huy
7a trường chinh
Bình Thuận
100 - 499
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cơ sở phân phối sữa úc đại lợi đang tuyển dụng vị trí:

Nhân viên kinh doanh bán hàng

Bình Thuận
8-11 triệu VNĐ
01/07/2022
Thỏa thuận
Xem tất cả