<h1 style="display:none"></h1>
Cơ sở chi nhánh Gia Nguyễn

Nhà tuyển dụng Cơ sở chi nhánh Gia Nguyễn

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2388
    • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
    • Xếp hạng việc làm: 16 điểm

    Tổng điểm: 31 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Thuận
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cơ sở chi nhánh Gia Nguyễn

Giới thiệu

Chuyên phân phối Sữa

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Huy
18 trường chinh xuân an phan thiết
Bình Thuận
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cơ sở chi nhánh Gia Nguyễn đang tuyển dụng vị trí:

Hợp tác đại lý phân phối sản phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận
10-14 triệu VNĐ
13/10/2022
Thỏa thuận
Xem tất cả