<h1 style="display:none"></h1>
bcasolutions

Nhà tuyển dụng bcasolutions

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 14361
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng bcasolutions

Giới thiệu

chúng tôi là công ty giải pháp công nghệ

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Đặng
hồ chí minh
TP HCM
10 - 19
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 bcasolutions đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả