<h1 style="display:none"></h1>
ATOMY

Nhà tuyển dụng ATOMY

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13851
    • Xếp hạng việc làm: 114 điểm

    Tổng điểm: 114 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
> 10000
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng ATOMY

Giới thiệu

https://www.atomy.kr/v2/Home

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

ahmet
Vietnam HANOİ
Hà Nội
> 10000
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 ATOMY đang tuyển dụng vị trí:

DOANH SON BAN HANG

Hà Nội
7-40 triệu VNĐ
07/10/2021
300 ngàn VNĐ
Xem tất cả