Việc làm theo vùng miền : Nam Trung Bộ (252)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 252 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Nam Trung Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe lu,xe xúc lật, xe ben

Nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe lu,xe xúc lật, xe ben

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên lao động phổ thông

Nhân viên lao động phổ thông

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIÊM

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIÊM

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN THỢ MỘC, LÀM ĐỒ GỖ TRANG TRÍ NỘI THÂT

TUYỂN THỢ MỘC, LÀM ĐỒ GỖ TRANG TRÍ NỘI THÂT

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 4,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KĨ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

KĨ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ngãi
 : Quảng Ngãi
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN CÔNG NHÂN TRUNG CẤP NGHỀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN CÔNG NHÂN TRUNG CẤP NGHỀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ngãi
 : Quảng Ngãi
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 10 - 20.000.000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 10 - 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất