Việc làm theo vùng miền : Nam Trung Bộ (321)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 321 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Nam Trung Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Cần Tuyển 10 GIÁM ĐỐC MIỀN TẠI MIỀN TRUNG
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN - ĐIỀU HÀNH MỘT NHÃN HIỆU CỦA CÔNG TY
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/06/2017
 : 03/06/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản ( Trình Độ Trung Cấp Trở Lên)

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản ( Trình Độ Trung Cấp Trở Lên)

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất