Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hưng Yên /  Sản xuất, Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT tại Hưng Yên - Tm Và Sản Xuất Toán Lượng
Việc tại nhà:
 • MsHằng
 • 100 - 499 người
 • Thôn gạo nam xã Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên
 • Hưng Yên
Liên hệ:
MsHằng
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Hưng Yên
Địa chỉ:
Thôn gạo nam xã Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT tại Hưng Yên - Tm Và Sản Xuất Toán Lượng

12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Quản lý trực tiếp về chuyên môn đối với các bộ phận: Kế hoạch sản xuất, hệ thống kho , thống kê kiểm soát chi phí định mức, tiêu hao sản xuất;
  - Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch cho sản xuất, đề xuất mua nguyên vật liệu và thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo, thông tin… theo kế hoạch sản xuất với từng mặt hàng;
  Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát kế hoạch theo ngày, tuần, tháng… để có các hành động điều chỉnh, hỗ trợ, cảnh báo và thúc đẩy kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất được duy trì một cách có hiệu quả.
  - Xây dựng/điều chỉnh/hoàn thiện các biểu mẫu, phương pháp lập kế hoạch, thống kê, kiểm soát số liệu, theo dõi thực hiện kế hoạch và hướng dẫn giám sát các bộ phận/ nhân sự liên quan để thực hiện đúng nhằm mục đích thống nhất phương pháp làm việc, thống nhất biểu mẫu để có số liệu chính xác, tiết kiệm thời gian.
  - Phối hợp với phòng kế toán, Phòng HCNS thực hiện giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch sản xuất.
  - Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo trong xây dựng/ điều chỉnh các kế hoạch sản xuất
  -Các công việc khác theo sự phân công từ BLĐ công ty.
  12-16 triệu VNĐ
 09/10/2022
  10-18 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  5-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-25 triệu VNĐ
 09/10/2022