Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đồng Nai /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM TRỢ LÝ KẾ TOÁN tại Đồng Nai - Chi Nhánh Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2
Việc tại nhà:
  • Nguyễn Huỳnh Thị Trà My
  • 1000 - 4999 người
  • Số 11, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Đồng Nai
Liên hệ:
Nguyễn Huỳnh Thị Trà My
Loại hình:
Công ty đa quốc gia
Quy mô:
1000 - 4999 người
Trụ sở:
Đồng Nai
Địa chỉ:
Số 11, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

VIỆC LÀM TRỢ LÝ KẾ TOÁN tại Đồng Nai - Chi Nhánh Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2

7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    - Kiểm tra công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài khoản ngân hàng, kiểm tra báo cáo thuế
    - Hỗ trợ các công việc hàng ngày của bộ phận Kế toán.
    - Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
  9-11 triệu VNĐ
 28/02/2023