Việc làm Cán Bộ An Toàn (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Part Time Các Thiết Bị An Ninh, Camera Giám Sát, Thiết Bị Báo Trộm

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Part Time Các Thiết Bị An Ninh, Camera Giám Sát, Thiết Bị Báo Trộm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cán Bộ An Toàn Lao Động

Cán Bộ An Toàn Lao Động

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất