Tìm việc làm theo : Cán Bộ An Toàn (2)

Hiện tại Viecoi có 2 việc làm Cán Bộ An Toàn

 Việc làm Cán Bộ An Toàn (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cán Bộ An Toàn Lao Động

Cán Bộ An Toàn Lao Động

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất