Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Bắc Ninh /  Kinh doanh/ Điều hành /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Bắc Ninh - Jnt

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Bắc Ninh - Jnt

8,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

- Nhận và phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng
 - Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm Khách hàng mới, giới thiệu dịch vụ
 - Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai
 - Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với Khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng
- Đề xuất các chíên lược kinh doanh theo từng thời điểm
 - Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.
  10.5 triệu VNĐ
 06/10/2023
  7-10 triệu VNĐ
 06/10/2023
  10-30 triệu VNĐ
 06/10/2023
  8-8 triệu VNĐ
 06/10/2023
  23-35 triệu VNĐ
 06/10/2023