Đang xử lý

 Việc làm  /  TPHCM /  Du lịch /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ tại TPHCM - Du Lịch Sự Kiện Và Truyền Thông Bước Chân Việt

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ tại TPHCM - Du Lịch Sự Kiện Và Truyền Thông Bước Chân Việt

6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nội dung công việc
- Quản lý tình hình xuất
- nhập hàng để: - Thành lập các chứng từ xuất, nhập hàng hóa (2 chiều);
- Lập sổ hoặc bảng biểu theo dõi, quản lý hàng hóa của kho;
- Quản lý hàng, lập các báo cáo về xuất, nhập hàng hóa và tồn kho hàng hóa.
- Lập các phiếu thu, chi trong doanh nghiệp;
- Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;
- Theo dõi, quản lý luồng tiền quỹ, quản lý tiền.
- Theo dõi, nhập các số liệu mua bán hàng hóa theo quy định của DN vào phần mềm kế toán;
- Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng; Thực hiện theo dõi tình hình công nợ thu, trả, thanh toán cho khách hàng của công ty;
du lịch sự kiện và truyền thông bước chân việt là công ty Cá nhân đang hoạt động lĩnh vực Du lịch tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Nhân viên kế toán Nội bộ" với các kỹ năng như Hệ Thống Tổ Chức, Soạn thảo hợp đồng, Thanh Lý Hợp Đồng. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Văn Hóa Công Ty Tốt, Đào Tạo Miễn Phí khi làm việc tại du lịch sự kiện và truyền thông bước chân việt.
  6-9 triệu VNĐ
 17/06/2024
  6-9 triệu VNĐ
 17/06/2024
  6-12 triệu VNĐ
 18/06/2024
  9-14 triệu VNĐ
 17/06/2024
  6 triệu VNĐ
 18/06/2024