Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Bắc Giang /  Quản lý chất lượng (QA/QC) /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG tại Bắc Giang - Lucky Dragon Việt Nam
Việc tại nhà:
 • Hoàng Thị Nguyệt
 • 100 - 499 người
 • Lô O khu công nghiệp Quang Châu
 • Bắc Giang
Liên hệ:
Hoàng Thị Nguyệt
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Bắc Giang
Địa chỉ:
Lô O khu công nghiệp Quang Châu

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG tại Bắc Giang - Lucky Dragon Việt Nam

8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Nội dung công việc
  - Chuẩn bị và tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài
  - Làm báo cáo cả tiến, Audit, đối sách tại bộ phận chất lượng
   
  9-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  11-15 triệu VNĐ
 13/02/2023