Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đồng Nai /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Đồng Nai - Sx Kd Xnk Huỳnh Lê
Việc tại nhà:
 • Phạm Thị Mỹ Ánh
 • 20 - 99 người
 • Số 1, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 • Đồng Nai
Liên hệ:
Phạm Thị Mỹ Ánh
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Đồng Nai
Địa chỉ:
Số 1, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Công ty liên quan

Tìm kiếm liên quan

VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Đồng Nai - Sx Kd Xnk Huỳnh Lê

14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Cao đẳng
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 2 đến 5 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  Nội dung công việc:
  - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, bộ phận, phòng ban, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  - Hạch toán thu nhập, chi phí, TSCĐ, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
  - Lập phiếu thu, chi khi có phát sinh. Báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng hàng tuần, hàng tháng. 

  - Theo dõi và báo cáo doanh thu, công nợ phải thu hàng tuần. Đối chiếu và lập biên bản cấn trừ công nợ phải thu - phải trả hàng tháng.  
  - Theo dõi công nợ phải trả. Lập kế hoạch thanh toán công nợ phải trả theo tuần.  
  - Cập nhật phiếu nhập – xuất kho. Báo cáo tồn kho hàng tuần, hàng tháng. Theo dõi và đối chiếu hàng tồn kho với bộ phận Kho và sản xuất.  

  -Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị, bộ phận, phòng ban. 
  - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.  
  - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

  - In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.  
  - Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.  
  - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.  

  - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.  
  - Cung cấp số liệu, báo cáo cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.  
  - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.  

  - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.  
  - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
  8-12 triệu VNĐ
 08/06/2023
  7-10 triệu VNĐ
 08/06/2023
  10-15 triệu VNĐ
 08/06/2023
  9 triệu VNĐ
 08/06/2023
  6-8 triệu VNĐ
 08/06/2023