Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM KẾ TOÁN NHÀ MÁY tại TPHCM - Bê Tông Xây Dựng Việt đức
Việc tại nhà:
 • Thanh Nguyễn
 • 100 - 499 người
 • 62 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức
 • TPHCM
Liên hệ:
Thanh Nguyễn
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
62 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM KẾ TOÁN NHÀ MÁY tại TPHCM - Bê Tông Xây Dựng Việt đức

10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Thống kê, kiểm soát khối lượng bê tông sản xuất theo đơn hàng và báo cáo về phòng kế toán
  - Thống kê, kiểm soát NVL nhập - xuất – tồn kho và báo cáo về phòng kế toán.
  - Thống kê, kiểm soát nhập - xuất – tồn kho CCDC, thiết bị và báo cáo về phòng kế toán.
  - Quản lí các khoản thanh toán thu – chi phát sinh dưới trạm và quyết toán định kỳ với phòng kế toán.
  - Các công việc khác theo sự phân công của trạm: theo dõi cấp phát BHLĐ, theo dõi bê tông thừa, theo dõi bì xe,
  - Tính chuyến – dầu cho bộ phận tài xế và báo cáo về phòng kế toán.
  - Đối chiếu khối lượng với NCC NVL và báo cáo về phòng kế toán.
  10-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
  6-8 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-8 triệu VNĐ
 08/12/2022
  20-25 triệu VNĐ
 08/12/2022