Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Tư vấn - CSKH /  VIỆC LÀM GENERAL MANAGER_TỔNG GIÁM ĐỐC (HCM) tại TPHCM - Daniel Baker Consulting
Việc tại nhà:
 • Huyền
 • 10 - 19 người
 • Tầng lửng, 197 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa-Kao, Quận 1, HCMC
 • TPHCM
Liên hệ:
Huyền
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
10 - 19 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Tầng lửng, 197 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa-Kao, Quận 1, HCMC

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM GENERAL MANAGER_TỔNG GIÁM ĐỐC (HCM) tại TPHCM - Daniel Baker Consulting

75,000,000 - 130,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 10 đến 15 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  JOB DESCRIPTIONS
  - Organize the implementation of the Owner’s resolutions and decisions;
  - Make decisions on issues concerning the company’s business activities;
  - Organize the implementation of the company’s business and investment plans;
  - Negotiating and signing economic contracts on behalf of the company;
  - Working with the company’s foreign partners in Oceania; Use existing relationships to create a customer database of businesses in the Oceania looking to expand into new markets;
  - Establishing a business bridge between business associations and trade promotion organizations in Oceania with partners in Vietnam such as the Australian Business Association in Vietnam (Auscham);
  - Every year in Sydney and Melbourne, participate in and represent the company at international events, exhibitions, and fairs, and have the potential to place the company in the top 20 active members of the aforementioned events (shortlisted by the organizing committee);
  - Responsible for bringing the company to become an official member of the Australian Business Association in Vietnam and into the list of businesses encouraged by the Australian government to choose to do business in Asia;
  - To be accountable to the Owner for the Company’s financial results;
  - Proposing an organizational structure plan for the company; 
  - Proposing a strategy for utilizing profits or dealing with losses in business;
  - Under the direction of the Owner, recruit, sign labor contracts with employees, and sign service contracts with partners and customers;
  - Other rights and obligations are subject to the Legal Representative’s responsibility and the labor contract signed with the company.

  CHI TIẾT CÔNG VIỆC
  - Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu;
  - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  - Đại diện công ty đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế;
  - Đại diện công ty làm việc với các đối tác nước ngoài của công ty tại Châu Úc; Khai thác các mối quan hệ có sẵn để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng là các doanh nghiệp tại Châu Úc muốn mở rộng thị trường;
  - Thiết lập cầu nối kinh doanh giữa hiệp hội doanh nhân và các tổ chức xúc tiến thương mại tại Châu Úc với các đối tác tại Việt Nam như Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (Auscham);
  - Tham gia và đại diện công ty tại các sự kiện quốc tế, triển lãm, hội chợ định kỳ hàng năm tại Sydney và Melbourne và có thể khiến công ty trở thành top 20 thành viên tích cực của các sự kiện trên (lọt danh sách đề cử của ban tổ chức);
  - Chịu trách nhiệm đưa công ty trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam và lọt vào danh mục các doanh nghiệp được chính phủ Úc khuyến khích lựa chọn hợp tác kinh doanh tại Châu Á;
  - Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về kết quả kinh doanh của Công Ty;
  - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
  - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - Tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động với người lao động và ký các hợp đồng dịch vụ với đối tác, khách hàng theo sự chỉ đạo của Chủ Sở Hữu;
  - Quyền và nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của Đại Diện Pháp Luật và hợp đồng lao động ký kết với công ty.

  JOB REQUIREMENTS:
  - Having worked for over 10 years as a Manager in the field of business consulting and management in Australia and Australia, as well as being responsible for the company's daily business activities.
  - Bachelor’s degree in economics or higher is required;
  - Fluent English, ability to communicate as a native or IELTS 8.5 or higher, British - Australia accent and understanding Australia and Oceania business cultures.
  7-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7.5-9 triệu VNĐ
 13/02/2023
  6-12 triệu VNĐ
 06/02/2023
  6.5-7.5 triệu VNĐ
 13/02/2023