Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Tư vấn - CSKH /  VIỆC LÀM GENERAL MANAGER_TỔNG GIÁM ĐỐC (HCM) tại TPHCM - Phorm
Việc tại nhà:
 • Nguyên
 • 10 - 19 người
 • Ho Chi Minh
 • TPHCM
Liên hệ:
Nguyên
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
10 - 19 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Ho Chi Minh

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM GENERAL MANAGER_TỔNG GIÁM ĐỐC (HCM) tại TPHCM - Phorm

90,000,000 - 150,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 10 đến 20 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc


  Organize the implementation of the Owner's resolutions and decisions;
    Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu;
  Make decisions on issues concerning the company's business activities;
    Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
  - Organize the implementation of the company's business and investment plans;
    Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  - Negotiating and signing economic contracts on behalf of the company; Working with the company's foreign partners in Europe and the United Kingdom; Use existing relationships to create a customer database of businesses in the UK and Europe looking to expand into new markets;
    Đại diện công ty đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế; Đại diện công ty làm việc với các đối tác nước ngoài của công ty tại Châu Âu và Anh Quốc; Khai thác các mối quan hệ có sẵn để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng là các doanh nghiệp tại Anh Quốc và Châu Âu muốn mở rộng thị trường;
  - Creating a business link between business associations and trade promotion organizations in the United Kingdom and Europe and their Vietnamese counterparts;
    Thiết lập cầu nối kinh doanh giữa hiệp hội doanh nhân và các tổ chức xúc tiến thương mại tại Anh Quốc và Châu Âu với các đối tác tại Việt Nam;
  - Every year in London, participate in and represent the company at international events, exhibitions, and fairs, and have the potential to place the company in the top ten active members of the aforementioned events (shortlisted by the organizing committee);
    Tham gia và đại diện công ty tại các sự kiện quốc tế, triển lãm, hội chợ định kỳ hàng năm tại London và có thể khiến công ty trở thành top 10 thành viên tích cực của các sự kiện trên (lọt danh sách đề cử của ban tổ chức);
  - Responsible for the company becoming an official member of the Eurasian Business Association and being included on the list of businesses encouraged by the British government to do business in Asia;
    Chịu trách nhiệm đưa công ty trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Á-Âu và lọt vào danh mục các doanh nghiệp được chính phủ Anh Quốc khuyến khích lựa chọn hợp tác kinh doanh tại Châu Á;
  - To be accountable to the Owner for the Company's financial results;
    Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về kết quả kinh doanh của Công Ty;
  - Proposing an organizational structure plan for the company; Proposing a strategy for utilizing profits or dealing with losses in business;
    Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - Under the direction of the Owner, recruit, sign labor contracts with employees, and sign service contracts with partners and customers;
    Tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động với người lao động và ký các hợp đồng dịch vụ với đối tác, khách hàng theo sự chỉ đạo của Chủ Sở Hữu;
  - Other rights and obligations are subject to the Legal Representative's responsibility and the labor contract signed with the company.
    Quyền và nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của Đại Diện Pháp Luật và hợp đồng lao động ký kết với công ty.

  *strong>
  - Over ten years of experience working as a Manager in the fields of business consulting and management in Europe or the United Kingdom;
  - A bachelor's degree in economics or higher is required;
  - Fluent English, ability to communicate as a native oror higher, British accent; 
  - Understanding British and European business cultures, as well as having worked in London for at least 5 yearsbr /> - Working at trade promotion organizations in the UK and being a member of the British Business Association for at least the last three years.

   
  7-30 triệu VNĐ
 13/02/2023
  6-7 triệu VNĐ
 13/02/2023
  1-2 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-60 triệu VNĐ
 13/02/2023
  6-15 triệu VNĐ
 13/02/2023