Việc làm công ty : 3D MOLD PROFESSIONAL (1)

Hiện tại Viecoi có 1 tuyển dụng việc làm của công ty 3D MOLD PROFESSIONAL

 Việc làm công ty 3D MOLD PROFESSIONAL (1)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Hành Chánh Văn Phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Q12

Hành Chánh Văn Phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Q12

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất