Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Khánh Hòa /  Tiếp thị, Marketing /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RM) tại Khánh Hòa - Tập đoàn Tài Chính Công Nghệ Umee
Việc tại nhà:
 • Nguyễn Tài
 • 10 - 19 người
 • 54A Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Khánh Hòa
Liên hệ:
Nguyễn Tài
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
10 - 19 người
Trụ sở:
Khánh Hòa
Địa chỉ:
54A Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RM) tại Khánh Hòa - Tập đoàn Tài Chính Công Nghệ Umee

9,000,000 - 30,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Tìm kiếm, khai thác nhu cầu tín dụng TSĐB, Ôtô.. của khách hàng, thu thập hồ sơ tín dụng, thẩm định đánh giá khách hàng, trình hồ sơ tín dụng theo quy định của Ngân hàng
  - Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng của Ngân hàng
  - Giám sát tình hình sử dụng vốn, TSĐB, đôn đốc, nhắc nợ định kỳ, khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng
  - Thực hiện các hoạt động Marketing, sự kiện quảng cáo dịch vụ sản phẩm của Ngân hàng tại địa phương.
  - Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện hữu, phát triển nguồn khách hàng mới
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Kiên Long Bank Nha Trang
  12-45 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  5-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-15 triệu VNĐ
 08/12/2022