Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Y tế / Chăm sóc sức khỏe /  VIỆC LÀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG tại TPHCM - Blue Sea
Việc tại nhà:
 • Nguyễn Quang Ngân
 • 100 - 499 người
 • 663 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • TPHCM
Liên hệ:
Nguyễn Quang Ngân
Loại hình:
Cá nhân
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
663 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG tại TPHCM - Blue Sea

8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

   Training, coaching các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan cho đội ngũ kinh
  doanh.
   Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc thực hiện, áp dụng và duy trì một cách tốt
  nhất các chương trình hỗ trợ bán hàng.
   Chuẩn bị và thiết kế chương trình đào tạo cho bộ phận nhân viên kinh doanh.
   Báo cáo đánh giá đào tạo cho trưởng bộ phận.
   Hỗ trợ team phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên.
   Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc kịp thời và
  hiệu quả.
  TPHCM
  7-12 triệu VNĐ
 15/08/2022
 5 triệu VNĐ
  TPHCM
  6-12 triệu VNĐ
 05/09/2022
 1.4 triệu VNĐ
  TPHCM
  7-15 triệu VNĐ
 18/08/2022
 Thỏa thuận