<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Lao động Phổ Thông tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 116 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Lao động Phổ Thông tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với từ khóa Lao động Phổ Thông 

Nhân viên kho

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên tư vấn khách hàng làm online ở nhà

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 41 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG - THUỐC

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
66
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 56 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KHO CHÍNH THỨC

Công ty: TAH HR
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8.5-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8.5-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
116
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 106 điểm

Tổng điểm: 116 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3.25-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
633
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 623 điểm

Tổng điểm: 633 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Công ty: Manpower VN
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5.5-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5.5-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
254
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 244 điểm

Tổng điểm: 254 điểm

Xem cách tính điểm

Lao động phổ thông

Công ty: Cty TNHH SAO VIỆT
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 23/09/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
170
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 160 điểm

Tổng điểm: 170 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
191
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 181 điểm

Tổng điểm: 191 điểm

Xem cách tính điểm

Công nhân

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7.5-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7.5-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
210
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 200 điểm

Tổng điểm: 210 điểm

Xem cách tính điểm

Lao động phổ thông

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5.6-7.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5.6-7.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
210
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 200 điểm

Tổng điểm: 210 điểm

Xem cách tính điểm