<h1 style="display:none"></h1>
Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ

Nhà tuyển dụng Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 648
    • Xếp hạng việc làm: 107 điểm

    Tổng điểm: 107 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ

Giới thiệu

Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ là công ty "Cổ phần" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Hà Nội"
Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ đang tuyển dụng 3 công việc như "Trưởng phỏng tư vấn", "Chủ nhiệm lớp( biết Tiếng Anh)"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Pham Thuy Chinh
Hà Nội
Hà Nội
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Trung tâm Tiếng Anh APAX - Láng Hạ đang tuyển dụng vị trí:

Trưởng phỏng tư vấn

Hà Nội
12 triệu VNĐ
31/10/2021
5 triệu VNĐ

Chủ nhiệm lớp( biết Tiếng Anh)

Hà Nội
10-15 triệu VNĐ
31/10/2021
2 triệu VNĐ

CTV Chuyên viên tư vấn Telesales

Hà Nội
5-7 triệu VNĐ
31/10/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả