<h1 style="display:none"></h1>
Tìm Việc Nhanh Miền Bắc

Nhà tuyển dụng Tìm Việc Nhanh Miền Bắc

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 14354
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Bắc Giang
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Tìm Việc Nhanh Miền Bắc

Giới thiệu

Tìm Việc Nhanh Miền Bắc chuyên "" là công ty "Trách nhiệm hữu hạn" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Bắc Giang"
Tìm Việc Nhanh Miền Bắc đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nguyễn văn Hiếu
Bắc Giang
Bắc Giang
20 - 99
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Tìm Việc Nhanh Miền Bắc đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả