<h1 style="display:none"></h1>
Hoàng Đại Phát

Nhà tuyển dụng Hoàng Đại Phát

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13391
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Bắc Ninh
Trụ sở
giới thiệu
0 - 9
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Hoàng Đại Phát

Giới thiệu

Hoàng Đại Phát chuyên "" là công ty "Cổ phần" có quy mô "0 - 9" tại khu vực "Bắc Ninh"
Hoàng Đại Phát đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Hoàng Đình Đai
Pham Đức Cảnh Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc NInh Bắc Ninh
Bắc Ninh
0 - 9
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Hoàng Đại Phát đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả