<h1 style="display:none"></h1>
Cty tnhh mai phú thành

Nhà tuyển dụng Cty tnhh mai phú thành

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13396
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Thuận
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cty tnhh mai phú thành

Giới thiệu

Cty tnhh mai phú thành chuyên "" là công ty "Cá nhân" có quy mô "10 - 19" tại khu vực "Bình Thuận"
Cty tnhh mai phú thành đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Huy đình
07 trường chinh
Bình Thuận
10 - 19
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cty tnhh mai phú thành đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả