Đang xử lý

Ba Chip Shop

Ba Chip Shop


Cá nhân
0 - 9 người
Tây Ninh
Chưa cập nhật
Đang tuyển 0
Ba Chip Shop

Ba Chip Shop


Cá nhân
0 - 9 người
Tây Ninh

Giới thiệu

ba chip shop là công ty Cá nhân đang hoạt động tại Tây Ninh với quy mô 0 - 9. Hiện tại chúng tôi chưa có đợt tuyển dụng.

Thông tin liên hệ

Võ Thanh An
Hiệp Thạnh-Gò Dầu Tây Ninh . Xem bản đồ

Chia sẻ công ty này

  Ba Chip Shop đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây