<h1 style="display:none"></h1>
Asia Game Development Entertainment

Nhà tuyển dụng Asia Game Development Entertainment

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13324
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Tây Ninh
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Asia Game Development Entertainment

Giới thiệu

National Highway 1, Bavet Kandal Village, Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia.
Asia Game Development Entertainment Co., Ltd.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Ly Ja
811 bến cầu tây ninh
Tây Ninh
20 - 99
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Asia Game Development Entertainment đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả