Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Tài chính / Đầu tư /  VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH tại Hà Nội - Cp đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pearl Ventures
Việc tại nhà:
 • Nguyễn Anh Quỳnh
 • 100 - 499 người
 • 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
 • Hà Nội
Liên hệ:
Nguyễn Anh Quỳnh
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Công ty liên quan

Tìm kiếm liên quan

VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH tại Hà Nội - Cp đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pearl Ventures

25,000,000 - 80,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
  1. Triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty:
  • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành, triển khai, giám sát hoạt động kinh doanh của đơn vị bảo đạt các chỉ tiêu doanh số đề ra;
  • Chịu trách nhiệm về hiệu quả và các chỉ tiêu doanh số trước Giám đốc kinh doanh;
  • Tìm kiếm, mở rộng, và duy trì khách hàng theo chính sách của Công ty;
  • Tổ chức thực hiện chiến lược KD, hội nghị/hội thảo CSKH; triển khai các hoạt động hỗ trợ KH tại đơn vị;
  • Thực hiện các công việc khác trong phạm vi thẩm quyền được phân công/ quy định

  2. Quản lý nhân sự:
  • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh các mảng Tài chính, bảo hiểm, BĐS, CSSK
  • Chủ trì điều phối nguồn lực trong đơn vị để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt;
  • Quản lý, đánh giá thực hiện công việc, hiệu suất làm việc và ý thức, tinh thần làm việc của CBNV trong đơn vị.

  3. Tổ chức, hoạch định và huấn luyện:
  • Tổ chức đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho CBNV để đạt mục tiêu Kinh doanh.
  • Giám sát hoạt động của CBNV tại đơn vị, đảm bảo nhân viên áp dụng những kỹ năng được huấn luyện.

  4.  Tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như phát triển kỹ năng quản lý
  5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của CBQL
  8 triệu VNĐ
 15/06/2023
  6-30 triệu VNĐ
 14/06/2023
  7-12 triệu VNĐ
 08/06/2023
  15-20 triệu VNĐ
 15/06/2023
  8-15 triệu VNĐ
 08/06/2023