Việc làm (10743)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TP.HCM

NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TP.HCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/02/2018
 : 21/02/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/02/2018
 : 19/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thiết Kế (Marketing Designer) thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Thiết Kế (Marketing Designer) thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (NHẬN VIỆC NGAY) thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (NHẬN VIỆC NGAY) thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hóa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập cao 19-15tr/ tháng làm việc tại Q3, hoa hồng hấp dẫn

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập cao 19-15tr/ tháng làm việc tại Q3, hoa hồng hấp dẫn

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên pha chế có kinh nghiệm thu nhập 4.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên pha chế có kinh nghiệm thu nhập 4.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Quản Lý Cửa Hàng Cà Phê thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản Lý Cửa Hàng Cà Phê thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/02/2018
 : 21/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công ty tuyển gấp 12 nhân viên làm thêm (2-3h/ng )(lương 7-9tr/th) tuyển gấp nhiều tỉnh thành

Công ty tuyển gấp 12 nhân viên làm thêm (2-3h/ng )(lương 7-9tr/th) tuyển gấp nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm