Việc làm Tư Vấn (370)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/05/2017
 : 01/05/2017
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sale - Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

Sale - Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/09/2016
 : 12/09/2016
 Lương 4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ 3g

Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ 3g

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/02/2017
 : 12/02/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales - Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

Sales - Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2016
 : 20/09/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn viên chăm sóc khách hàng

Tư vấn viên chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/03/2017
 : 24/03/2017
 Lương 4,000,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Customer Sercive - Chăm sóc khách hàng

Customer Sercive - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales - Nhân viên tư vấn - California Yoga Plus

Sales - Nhân viên tư vấn - California Yoga Plus

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Customer Service - Nhân viên tư vấn môi trường

Customer Service - Nhân viên tư vấn môi trường

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2016
 : 10/10/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sale] - Nhân viên bán hàng - Công ty Hòa Bình

[Sale] - Nhân viên bán hàng - Công ty Hòa Bình

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh BĐS được đào tạo

[Sales] - Nhân viên kinh doanh BĐS được đào tạo

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm