Việc làm Tư Vấn (468)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/07/2017
 : 09/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH, DU HỌC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH, DU HỌC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/06/2017
 : 08/06/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/07/2017
 : 16/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao 7 - 10.000.000 VNĐ

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao 7 - 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN

NHÂN VIÊN TƯ VẤN

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm