Việc làm Tiếng Nhật (365)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật- Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Quận 7

Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Quận 7

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/10/2017
 : 27/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phiên Dịch Làm Việc Tại Nhật Bản - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

Tuyển Phiên Dịch Làm Việc Tại Nhật Bản - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 35,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   35,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Junior Accountant - Có Kinh Nghiệm

Junior Accountant - Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Tiếng Nhật - Lương Lên Đến 14.000.000 VNĐ Theo Năng Lực

Trợ Lý Tiếng Nhật - Lương Lên Đến 14.000.000 VNĐ Theo Năng Lực

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/09/2017
 : 05/09/2017
 Lương 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
ANDROID DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

ANDROID DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/10/2017
 : 14/10/2017
 Lương 1,700 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,700 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
IOS DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

IOS DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,700 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,700 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
IT COMMUNICATOR TẠI QUẬN 3

IT COMMUNICATOR TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm