Tìm việc làm theo : Tiếng Nhật (170)

Hiện tại Viecoi có 170 việc làm Tiếng Nhật

 Việc làm Tiếng Nhật (170)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Người phụ việc nhà biết tiếng Nhật

Người phụ việc nhà biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/09/2018
 : 07/09/2018
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
HR - Nhân viên nhân sự - Training

HR - Nhân viên nhân sự - Training

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
24/02/2017
 : 24/02/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Hỗ trợ IT biết tiếng Nhật

Nhân viên Hỗ trợ IT biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Trợ lý kinh doanh biết tiếng Nhật công ty thép

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Nhật công ty thép

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh sắt thép tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh sắt thép tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh thép biết tiếng Anh - Nhật

Trưởng phòng kinh doanh thép biết tiếng Anh - Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 14,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Teacher] - Bảo mẫu biết Tiếng Nhật

[Teacher] - Bảo mẫu biết Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
29/03/2017
 : 29/03/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch y tế biết tiếng Nhật

Biên phiên dịch y tế biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 800 - 800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Quảng Nam
 : Đà Nẵng, Quảng Nam
 Hạn nộp: 
14/09/2016
 : 14/09/2016
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất