Việc làm Tiếng Nhật (404)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 750 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN CAD BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

NHÂN VIÊN CAD BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 900 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- HƯNG YÊN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT- NHÀ BÈ

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT- NHÀ BÈ

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BSE ( JAVA) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

NHÂN VIÊN BSE ( JAVA) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,600 - 1,900 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,600 - 1,900 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BSE(PHP)BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

NHÂN VIÊN BSE(PHP)BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,400 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,400 - 1,800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT SMT BIẾT TIẾNG NHẬT/ ANH- QUẬN 9

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT SMT BIẾT TIẾNG NHẬT/ ANH- QUẬN 9

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẤT- QUẬN 4

NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẤT- QUẬN 4

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm