Việc làm Tiếng Nhật (304)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KẾ TOÁN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH TẠI ĐỒNG NAI

KẾ TOÁN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/06/2017
 : 04/06/2017
 Lương 6,940,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,940,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật-Việt cho các dự án IT trong công ty Nhật bản tại QUẬN 1

Biên phiên dịch tiếng Nhật-Việt cho các dự án IT trong công ty Nhật bản tại QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 400 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   400 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TIẾP TÂN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

TIẾP TÂN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 500 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 500 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
VẬN HÀNH AUTO CAD LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

VẬN HÀNH AUTO CAD LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,600 - 2,200 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,600 - 2,200 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất