Việc làm Tiếng Nhật (436)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BIẾT TIẾNG NHẬT-  QUẬN 1

NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
THIẾT KẾ CƠ KHÍ BIẾT TIẾNG NHẬT - Đồng Nai

THIẾT KẾ CƠ KHÍ BIẾT TIẾNG NHẬT - Đồng Nai

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT - Ba Đình, Hà Nội

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT - Ba Đình, Hà Nội

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - HẢI DƯƠNG

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - HẢI DƯƠNG

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
ADMIN BIẾT TIẾNG NHẬT - HẢI DƯƠNG

ADMIN BIẾT TIẾNG NHẬT - HẢI DƯƠNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng Tiếng Anh - Tiếng Nhật thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng

Nhân viên bán hàng Tiếng Anh - Tiếng Nhật thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tiếng Nhật  thu nhập 7-10 triệu/ tháng, có bằng N2 trở lên, tại Hà Nội

Nhân viên tiếng Nhật thu nhập 7-10 triệu/ tháng, có bằng N2 trở lên, tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm