Việc làm Tiếng Nhật (230)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Admin văn phòng tiếng Nhật

Admin văn phòng tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2017
 : 10/03/2017
 Lương 500 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 600 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Phiên dịch tiếng Nhật N2 tại Việt Trì

Phiên dịch tiếng Nhật N2 tại Việt Trì

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/04/2017
 : 05/04/2017
 Lương 12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật tại quận Bình Tân

Biên phiên dịch tiếng Nhật tại quận Bình Tân

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/05/2017
 : 08/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty Nhật

Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/04/2017
 : 11/04/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Trợ lý Tiếng Nhật tại Quận 1

Trợ lý Tiếng Nhật tại Quận 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/03/2017
 : 15/03/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Thiết Kế Đồ Họa Designer làm việc tại Quận 1

Thiết Kế Đồ Họa Designer làm việc tại Quận 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2017
 : 10/04/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật ngành IT – IT Communicator

Biên phiên dịch tiếng Nhật ngành IT – IT Communicator

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Cầu Nối làm việc tại Quận 3

Kỹ Sư Cầu Nối làm việc tại Quận 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 1,800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   1,800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân sự tiếng Nhật N4 - Đà Nẵng

Nhân sự tiếng Nhật N4 - Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/04/2017
 : 09/04/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý Nhóm Công Ty Nhật

Quản lý Nhóm Công Ty Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất