Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (163)

Hiện tại Viecoi có 163 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (163)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Quảng Nam
 : Đà Nẵng, Quảng Nam
 Hạn nộp: 
14/09/2016
 : 14/09/2016
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
[Japanese] - Thực tập sinh kinh doanh (Tiếng Nhật)

[Japanese] - Thực tập sinh kinh doanh (Tiếng Nhật)

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
26/08/2016
 : 26/08/2016
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh thép biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Nhân viên Kinh doanh thép biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
00/00/0000
 : 00/00/0000
 Lương 500 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 500 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
 Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
03/03/2017
 : 03/03/2017
 Lương 450 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
450 - 500 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Lập trình viên PHP Codeigniter công ty Nhật Bản

Lập trình viên PHP Codeigniter công ty Nhật Bản

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Trưởng phòng Hành chính biết tiếng Nhật

Trưởng phòng Hành chính biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
01/08/0016
 : 01/08/0016
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Trợ lý tổng giám đốc biết tiếng Nhật

Trợ lý tổng giám đốc biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 900 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
900 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh (Thực phẩm)

Trưởng phòng kinh doanh (Thực phẩm)

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh bánh răng, máy rửa biết tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh bánh răng, máy rửa biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 450 - 750 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
450 - 750 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất