Việc làm Sales (546)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN KINH DOANH VỀ GẠO THU NHẬP 7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH VỀ GẠO THU NHẬP 7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển NV Cộng Tác Viên Bán Hàng - Kinh Doanh thu nhập 5-7 triệu/ thág

Tuyển NV Cộng Tác Viên Bán Hàng - Kinh Doanh thu nhập 5-7 triệu/ thág

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/10/2017
 : 16/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NV Kinh doanh (THIẾT BỊ LỌC NƯỚC, MÁY LÀM MÁT) thu nhập 6-10 triệu/ tháng

NV Kinh doanh (THIẾT BỊ LỌC NƯỚC, MÁY LÀM MÁT) thu nhập 6-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh máy phát điện, máy nông nghiệp thu nhập cao 7-10 triệu/tháng

Nhân viên kinh doanh máy phát điện, máy nông nghiệp thu nhập cao 7-10 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển NV Cộng Tác Viên Bán Hàng - Kinh Doanh thu nhập 5-7 triệu/ thág làm tại Đà Nẵng

Tuyển NV Cộng Tác Viên Bán Hàng - Kinh Doanh thu nhập 5-7 triệu/ thág làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển chuyên viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển chuyên viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên Sale Nội thất THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Nhân viên Sale Nội thất THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH WEBSITE THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI

NHÂN VIÊN KINH DOANH WEBSITE THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất