Việc làm Sales (386)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ Sư Sales - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Kỹ Sư Sales - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 12.000.000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 12.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm & Trình Độ

Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm & Trình Độ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Tìm Kiếm Khách Hàng Có Nhu Cầu Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh - Tìm Kiếm Khách Hàng Có Nhu Cầu Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Sale - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Sale - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC HẢI PHÒNG

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
SALE MEDIA - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

SALE MEDIA - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH - Xây Dựng Và Phát Triển Mạng Lưới Khách Hàng Tiềm Năng

NHÂN VIÊN KINH DOANH - Xây Dựng Và Phát Triển Mạng Lưới Khách Hàng Tiềm Năng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm