Việc làm Sales (394)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/07/2017
 : 19/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sora Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

Sora Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/07/2017
 : 07/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản thu nhập cao 7-15 triệu,không yêu cầu kinh nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản thu nhập cao 7-15 triệu,không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản thu nhập hấp dẫn 7-15 triệu

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản thu nhập hấp dẫn 7-15 triệu

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 7,000,000 - 150,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 150,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 5-7 TRIỆU,CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 1,2 NĂM

NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 5-7 TRIỆU,CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 1,2 NĂM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Đại diện Kinh doanh (lương cứng 6 triệu) làm việc tại Hà Nội

Tuyển Đại diện Kinh doanh (lương cứng 6 triệu) làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng thu nhập 7-10 triệu , kinh nghiệm làm việc 1-2 năm

Nhân viên bán hàng thu nhập 7-10 triệu , kinh nghiệm làm việc 1-2 năm

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh lương 15-20 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển nhân viên kinh doanh lương 15-20 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh ngành hàng dunlop thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu

Nhân viên kinh doanh ngành hàng dunlop thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/08/2017
 : 03/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển thư ký kinh doanh lương 5-7 triệu, lương 5-7 triệu

Tuyển thư ký kinh doanh lương 5-7 triệu, lương 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất