Việc làm Sales (565)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên tư vấn bán hàng thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

Nhân Viên tư vấn bán hàng thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh,Nhân viên tư vấn,Nhân viên hỗ trợ khách hàng thu nhập cao làm việc tại THPCM

Nhân viên kinh doanh,Nhân viên tư vấn,Nhân viên hỗ trợ khách hàng thu nhập cao làm việc tại THPCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập cao 4-30 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập cao 4-30 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Seller Hunter Cho Lazada thu nhập cao làm việc tại TPHCM

Seller Hunter Cho Lazada thu nhập cao làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh bê tông tươi thu nhập cao

Nhân viên kinh doanh bê tông tươi thu nhập cao

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên tư vấn tuyền thông marketing online thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

Tuyển nhân viên tư vấn tuyền thông marketing online thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất động sản thu nhập cao làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Bất động sản thu nhập cao làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất