Việc làm Sales (386)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản lương 3-5 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản lương 3-5 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 5-10 TRIỆU, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 5-10 TRIỆU, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/08/2017
 : 17/08/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA lương từ 5-7 triệu

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA lương từ 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/08/2017
 : 17/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Chuyên Viên BĐS Thu Nhập 20tr/Tháng, không cần kinh nghiệm

Chuyên Viên BĐS Thu Nhập 20tr/Tháng, không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SALES ANALYST LƯƠNG 3-8 TRIỆU, KINH NGHIỆM 1-2 NĂM

SALES ANALYST LƯƠNG 3-8 TRIỆU, KINH NGHIỆM 1-2 NĂM

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Kinh Doanh – Thu nhập cao từ 15-20 triệu, không cần kinh nghiệm

Chuyên Viên Kinh Doanh – Thu nhập cao từ 15-20 triệu, không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên tư vấn Bất động sản không cần kinh nghiệm

Tuyển dụng Nhân viên tư vấn Bất động sản không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Trung Tâm Thành Phố lương từ 15-20 triệu

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Trung Tâm Thành Phố lương từ 15-20 triệu

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thực tập sinh kinh doanh tại Hà Nội (Ưu tiên cho các bạn đăng ký sớm)

Tuyển thực tập sinh kinh doanh tại Hà Nội (Ưu tiên cho các bạn đăng ký sớm)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm