Việc làm Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển thị trường THU NHẬP 8-15TR/ THÁNG

Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển thị trường THU NHẬP 8-15TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI MỸ ĐÌNH

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI MỸ ĐÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm