Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Văn Phòng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Văn Phòng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Thực Tập Hành Chính Nhân Sự ( Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm Làm Việc)

Thực Tập Hành Chính Nhân Sự ( Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm Làm Việc)

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/05/2017
 : 13/05/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực Tập Sinh HeadHunt - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn Và Kinh Nghiệm Làm Việc

Thực Tập Sinh HeadHunt - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn Và Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Cửa Hàng Trưởng Có Kinh Nghiệm Quản Lý Nhân Sự, Biết Sắp Xếp Công Việc,...

Tuyển Cửa Hàng Trưởng Có Kinh Nghiệm Quản Lý Nhân Sự, Biết Sắp Xếp Công Việc,...

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh, Phát Triển, Quản Lý Đội Ngũ CTV

Nhân viên kinh doanh, Phát Triển, Quản Lý Đội Ngũ CTV

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Headhunter ( Lương Lên Đến 12.000.000VNĐ)

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Headhunter ( Lương Lên Đến 12.000.000VNĐ)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/04/2017
 : 21/04/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự ( Có Thưởng Theo Doanh Số )

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự ( Có Thưởng Theo Doanh Số )

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/05/2017
 : 01/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thư Ký Văn Phòng Kiêm Quản Lý Nhân Sự

Tuyển Thư Ký Văn Phòng Kiêm Quản Lý Nhân Sự

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Quản Lý Nhân Sự - Lương Cao

Tuyển Dụng Quản Lý Nhân Sự - Lương Cao

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/05/2017
 : 03/05/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm