Việc làm Nhân Sự (165)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
THỰC TẬP HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (Hà Nội)

THỰC TẬP HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (Hà Nội)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Phòng Kinh Doanh Lương Cứng + Doanh Số Phòng

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh Lương Cứng + Doanh Số Phòng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/06/2017
 : 11/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Hành chính & Nhân sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Hành chính & Nhân sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm