Việc làm Lương Cao (856)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ sư  chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Chăn nuôi / Thú y
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lao dộng phổ thông thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên lao dộng phổ thông thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe ben thu nhập cao, làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe ben thu nhập cao, làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao 5-6 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao 5-6 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên nữ làm tại quán cơm bình dân thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển nhân viên nữ làm tại quán cơm bình dân thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên tại nhà hàng chuyên món Nhật thu nhập 4,5- 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

nhân viên tại nhà hàng chuyên món Nhật thu nhập 4,5- 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất