Việc làm Dạy Tiếng Nhật (11)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
 GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT, 1 NĂM KINH NGHIỆM

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT, 1 NĂM KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT, 5 NĂM KINH NGHIỆM

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT, 5 NĂM KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên đối ứng khách hàng thu nhập 12-20 triệu/ tháng làm việc tại Hà NaM

Nhân viên đối ứng khách hàng thu nhập 12-20 triệu/ tháng làm việc tại Hà NaM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
05/12/2017
 : 05/12/2017
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật (làm tại Osaka)

Biên phiên dịch tiếng Nhật (làm tại Osaka)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 37,000,000 - 48,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   37,000,000 - 48,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên tiếng Nhật

Giáo viên tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 350 - 500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CẦN TUYỂN GẤP GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT THU NHẬP 7-12 TRIỆU/ THÁNG

CẦN TUYỂN GẤP GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT THU NHẬP 7-12 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/04/2017
 : 16/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên tiếng Nhật tại Nam Từ Liêm

Giáo viên tiếng Nhật tại Nam Từ Liêm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/02/2017
 : 25/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm