Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Công Ty Nhật (160)

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 Lương:  4,100,000 - 7,500,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên Mua bán và Sáp nhập thu nhập

 Lương:  600 - 800 USD
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Cần tuyển thêm 10 nhân viên phụ làm thêm tại nhà cho công ty lương cao 7-9tr/tháng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Công tyTuyển 10 nhân viên làm online 2-3h/ngày làm việc tại nhà lương 5-9tr/tháng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Thông báo Công ty nhận thêm 12 nhân viên làm thêm theo giờ lương 5đến 9triệu uy tín

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Tuyển dụng làm thêm 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng uy tín thu nhập 7-12tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Việc Làm Thêm Tại Nhà Uy tín Theo Giờ 5đến Triệu 2đến 3tiếng thu

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Việc làm ParttimeLương cao 5-9tr/tháng 2-3h/ngày nhận lương theo tuần

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ