Việc làm Công Ty Nhật (114)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/08/2017
 : 23/08/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 700 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   700 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CUM TRỢ LÝ TẠI ĐỒNG NAI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CUM TRỢ LÝ TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI PHÚ NHUẬN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI PHÚ NHUẬN

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 600 - 12,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 12,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO  TẠI QUẬN 1

QUẢN LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất