Việc làm Ninh Thuận (64)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển giám sát bán hàng thu nhập 7-18tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   7,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát khu vực thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cluster Supervisor thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh sơn nước thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất