Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Tài chính / Đầu tư /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG tại Hà Nội - đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Thiên Phúc Tpc

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG tại Hà Nội - đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Thiên Phúc Tpc

6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Chi tiết công việc
- Quản lý các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:
- Quản lý hồ sơ giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai tại các dự án theo phân công của cấp trên và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tính chính xác của hồ sơ;
- Am hiểu trình tự, thủ tục pháp lý và nắm rõ các cơ chế chính sách của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng;
- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất phương án giải quyết đạt hiệu quả;
- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trong công tác GPMB;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Công ty.
 
  5 triệu VNĐ
 05/12/2023
  10-100 triệu VNĐ
 05/12/2023
  8 triệu VNĐ
 05/12/2023
  8-12 triệu VNĐ
 05/12/2023
  10-15 triệu VNĐ
 05/12/2023