Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Microsoft Office 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 220 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Microsoft Office

Tìm việc làm 01/2022 với kỹ năng Microsoft Office 

Nơi làm việc:  Thái Nguyên
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Hậu Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hậu Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TEST GAME TẠI NHÀ

Công ty: CTY TAP VUI VN4
Nơi làm việc:  Cao Bằng
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cao Bằng
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Hậu Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hậu Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TEST GAME TẠI NHÀ

Công ty: CTY TAP VUI VN 3
Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  5-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Thuận
 Lương:  5-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Hà Tĩnh
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Tĩnh
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TEST GAME TẠI NHÀ

Công ty: CTY TAP VUI VN2
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  5-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  5-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Hà Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Giang
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TEST GAME TẠI NHÀ

Công ty: Cty Tap Vui VN1
Nơi làm việc:  Bắc Kạn
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Kạn
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm