Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: trên 10 năm tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 4 tin tuyển dụng việc làm trên 10 năm tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  có kinh nghiệm trên 10 năm 

[Quận 1] Nodejs Team Leader

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] Fullstack Nodejs Teamleader

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Kiến Trúc sư phần mềm

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

DEV TEAM LEADER (FULLSTACK, NODEJS)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm