<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: kinh nghiệm hơn 10 năm tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 3 tin tuyển dụng việc làm kinh nghiệm hơn 10 năm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  có kinh nghiệm từ 10 ~ 20 năm 

Kiến Trúc sư phần mềm

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

DEV TEAM LEADER (FULLSTACK, NODEJS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

AREA MANAGER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm