Công Ty Bia Sg Bắc Trung Bộ

Công Ty Bia Sg Bắc Trung Bộ


Cổ phần
100 - 499 người
Nghệ An
Chưa cập nhật
Đang tuyển 6
Công Ty Bia Sg Bắc Trung Bộ

Công Ty Bia Sg Bắc Trung Bộ


Cổ phần
100 - 499 người
Nghệ An

Giới thiệu

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ là 1 trong 10 công ty thương mại thuộc Tổng Công ty Bia -Rượu- NGK Sài Gòn (SABECO).
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, thương mại Bia

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Ngân Hà
KCN nhỏ Đông Vĩnh, P. Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 1247
  • 10 điểm
  • 6 điểm

16 điểm

Xem cách tính điểm
 117
  • 10 điểm
  • 6 điểm

16 điểm

Xem cách tính điểm
 401
  • 10 điểm
  • 6 điểm

16 điểm

Xem cách tính điểm
 102
  • 10 điểm
  • 6 điểm

16 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Công Ty Bia Sg Bắc Trung Bộ đang tuyển dụng vị trí:

  15-20 triệu VNĐ
 06/02/2023
  7-10 triệu VNĐ
 06/02/2023
  12-15 triệu VNĐ
 06/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

5 (1 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây