Việc làm Tuyển Dụng (94)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển dụng nhân viên HC_NS thu nhập 5- triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển dụng nhân viên HC_NS thu nhập 5- triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam Nữ Nv Hành Chính Phụ Trách Tuyển Sinh& Tuyển Dụng thu nhập 7-10 triệu/ tháng

Nam Nữ Nv Hành Chính Phụ Trách Tuyển Sinh& Tuyển Dụng thu nhập 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 50 Nam Lơ Xe, Tài xế B2, C lái xe tải giao hàng siêu thị

Tuyển 50 Nam Lơ Xe, Tài xế B2, C lái xe tải giao hàng siêu thị

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Chăm Sóc KH tại Đà Nẵng THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG

Nhân Viên Chăm Sóc KH tại Đà Nẵng THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/11/2017
 : 16/11/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ THU NHẬP 5-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ THU NHẬP 5-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng tổng hợp thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên văn phòng tổng hợp thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT thu nhập 30-40 triệu/ tháng tại TPHCM

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT thu nhập 30-40 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC THU NHẬP 2300-3500 USD LÀM TẠI TPHCM

GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC THU NHẬP 2300-3500 USD LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 2,300 - 3,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300 - 3,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất