Việc làm Tuyển Dụng (62)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Công Nhân Nữ Tại Thái Bình - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Công Nhân Nữ Tại Thái Bình - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,658,000 - 5,638,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,658,000 - 5,638,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG ( Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/06/2017
 : 11/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN

NHÂN VIÊN TƯ VẤN

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng - Không Yêu Cầu Học Vấn & Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng - Không Yêu Cầu Học Vấn & Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SALES EXECUTIVE

SALES EXECUTIVE

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
RECRUITMENT CONSULTANT

RECRUITMENT CONSULTANT

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN

GIÁM ĐỐC MIỀN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/05/2017
 : 26/05/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực Tập Sinh HeadHunt - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn Và Kinh Nghiệm Làm Việc

Thực Tập Sinh HeadHunt - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn Và Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Tổng Đài Tư Vấn Tài Chính - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệp Làm Việc

Tuyển Nhân Viên Tổng Đài Tư Vấn Tài Chính - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệp Làm Việc

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/04/2017
 : 24/04/2017
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm