Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: (12722)

[HCM] CTV Tổ chức sự kiện

 Lương:  1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh

 Lương:  4,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Nhân Vien Kinh Doanh Bất Động Sản

 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Kinh doanh

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh không yêu cầu kinh nghiệm

 Lương:  5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Chuyên viên Tư vấn có lương cứng

 Lương:  5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Quản lý Kênh bán hàng Sàn Thương mại Điện tử( Lazada, shoppe, shendo...)

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh toàn quốc

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

thiết kế hoặc giám sát làm việc tại văn phòng hoặc hiện trường

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng