Việc làm Quản Lý Sản Xuất (9)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Quản lý sản xuất tại Củ Chi

Quản lý sản xuất tại Củ Chi

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/04/2017
 : 06/04/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Quản lý Sản Xuất - Thu Mua ~ Đồng Nai

Quản lý Sản Xuất - Thu Mua ~ Đồng Nai

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/03/2017
 : 15/03/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên Quản Lý Sản Xuất

Nhân viên Quản Lý Sản Xuất

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/03/2017
 : 28/03/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Quản lý sản xuất Thức ăn chăn nuôi

Nhân viên Quản lý sản xuất Thức ăn chăn nuôi

 Công ty: 
 : Chăn nuôi / Thú y
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2017
 : 25/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Giám Sát Sản Xuất

Tuyển Giám Sát Sản Xuất

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý sản xuất ngành dệt biết tiếng Trung

Quản lý sản xuất ngành dệt biết tiếng Trung

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
[Production] - Nhân viên phòng sản xuất - Anova Feed

[Production] - Nhân viên phòng sản xuất - Anova Feed

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Dệt may] - Quản lý Sản xuất - Pungkook Bến tre

[Dệt may] - Quản lý Sản xuất - Pungkook Bến tre

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2017
 : 25/03/2017
 Lương 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất