Việc làm Phỏng Vấn (6)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phỏng Vấn Viên Full Time thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Phỏng Vấn Viên Full Time thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Thu Nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Thu Nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/12/2017
 : 12/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thu Thập Thông Tin Thu Nhập 5-7 triệu/tháng làm việc tại khu vực TPHC

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin Thu Nhập 5-7 triệu/tháng làm việc tại khu vực TPHC

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại TP.HCM

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2017
 : 04/04/2017
 Lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Interviewer- Phỏng vấn viên nghiên cứu thị trường

Interviewer- Phỏng vấn viên nghiên cứu thị trường

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm